lotto result-lotto numbers-Landslaget for norskundervisning | Minoritetsspråklige


Winning Lotto Numbers in CanadaLotto 6/49    Lott Max    Super 7(held)   

 • Landslaget for norskundervisning
  Bli med på Landslaget! Vi i Landslaget for norskundervisning (LNU) brenner for norskfaget Vi er ambisiøse og ønsker best mulige rammer for undervisningen til gavn for elever, lærere, skole og samfunn
 • Min vei
  Fra og med 11 september 2017 vil innlogging til Min vei-ressursene skje via Fagbokforlagets e-portal Logg inn
 • Landslaget for norskundervisning | Minoritetsspråklige ...
  Bodil Rosén 1 desember 2009 - 19:19 Ein framandspråkleg elev vil alltid vera framandspråkleg Med praksis som lærar i norsk for framandspråklege elevar og som sensor i norsk for vidaregåande skole har eg måtta stryka slike kandidatar
 • Regelverket for minoritetsspråklige - udir.no
  Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage
 • Lexin
  Velkommen til LEXIN! LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen Oppslagsordene er valgt ut spesielt for denne målgruppen
 • Norsk start 8-10: Velkommen til Norsk start 8-10
  Norsk start 600 oppgaver og en innholdsrik ordbank med innlest lyd For lærere Lærerveiledninger, aktiviteter og tilleggsressurser for deg som underviser
 • Arbeid med ord læremidler
  Vi er et forlag som distribuerer undervisningsmateriell beregnet på barn, ungdom og voksne med lærevansker Vi har gjennom mange år hatt fokus på å utvikle produkter for å avhjelpe problemene som elever med lese- og skrivevansker har Vi leverer direkte fra forlag til grunnskolen, videregående og voksenopplæring
 • Skrivesenteret
  Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne Senteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i ulike fag og på ulike opplæringsnivå


Lotto Winning Numbers  2005-2009
  Copyright 2000-2009©,all righs reserved.
All lottery results are unofficial. Please check with your local lottery retailer for confirmation